De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een bestuur en commissies. Vanuit de Noord-Hollandse gemeenten zijn burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen actief.