Bekijk de webversie
VNHG-nieuwsbrief 2020-3
20 februari 2020

Vereniging van Noordhollandse Gemeenten

redactie: Ben Nijman, ambteljk secretaris
vnhg@gooisemeren.nl

www.wnhg.info
Herijking Gemeentefonds met een jaar uitgesteld; bijeenkomsten VNG worden opnieuw gepland
De herijking van het Gemeentefonds wordt met een jaar uitgesteld. In verband hiermee zijn de VNG-bijeenkomsten van 17 en 19 maart op dit moment niet zinvol. Als het verdere proces voor de herijking meer is uitgekristallliseerd worden een of meer nieuwe bijeenkomsten gepland. Bestuurders die zich al hadden aangemeld (er was veel belanstelling) krijgen ook persoonlijk bericht.


 
Regietafel provincie stikstofproblematiek
De provincie Noord-Holland heeft onder leiding van CdK Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel een regietafel  gestart om de otwikkelingen rondom stikstof en met name de gebiedsgerichte aanpak te bespreken met bestuurlijke en maatschappelijke partners. 
 Het doel van de provinciale regietafel stikstof is vierledig:
1. Provinciale voeding voor de landelijke regietafel stikstof.
2. Provinciaal afstemmingsoverleg met de belangrijkste stakeholders;
3. Advisering over de 12 gebiedsprocessen;
4. Informatie-uitwisseling over regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen;
 
Naast de Provinciale regietafel komen er ook bijeenkomsten (gebiedstafels) rondom de betrokken N2000 gebieden, de gemeente die het betreft worden daar  voor uitgenodigd. Dit start medio maart.
 
De regietafel bestaat uit (bestuurlijke) vertegenwoordigers van landbouw, industrie, natuurorganisaties, terreinbeheerders en gemeenten. 
Jelle Beemsterboer, wethouder Schagen, jelle.beemsterboer@schagen.nl, neemt vanuit de gemeenten deel aan het overleg. Hij vraagt per email input van de collega-wethouders en zal per email en via deze nieuwsbrief terugkoppelen.
Data in 2020
Raadsacademie zaterdag 16 mei in Zaanstad
Op zaterdag 16 mei organiseert de Vereniging voor raadsleden samen met de VNHG een raadsacademie voor raadsleden in het stadhuis van Zaanstad. Het programma begint om 10 uur en eindigt rond 13 uuur.
Algemene leden vergadering 18 september
Op vrijdag 8 september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Sprekers zijn in ieder geval Arthur van Dijk, CdK, en Leonard Geluk, binnenkort algemeen directeur van de VNG. Daarnaast veel aandacht voor het sociaal domein.

Nadere informatie over programma en inschrijving voor beide bijeenkomsten volgt. Zet het alvast in uw agenda.
Gebruik van de website VNHG, probeer Google Chrome
Inschrijving voor VNHG-bijeenkomsten doen we via de website van de VNHG, www.VNHG.info. Als dat via Explorer niet lukt, probeer dan de Chrome, de webbrowser van Google. Dan lukt het doorgaans wel!
Deze e-mail is verstuurd aan B.nijman@gooisemeren.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vnhg.info toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing