Laatste afgelopen Evenementen

VNHG bijeenkomst Schagen 22 maart 2024

Gemeentehuis Schagen Laan 19, Schagen

Programma 9.30 inloop 10.00-11.00 uur: Kabinetsformatie VNG Pieter Jeroense: Wat is de inbreng van de VNG namens de gemeenten? Schets hoe inbreng opgehaald en gedeeld wordt (VNG-commissies, VNG-Klankbordgroep Kabinetsformatie, actualiteiten)....

Nieuwjaarsdiner NH burgemeesters 2024

Aan de burgemeesters en dijkgraven in de provincie Noord-Holland Geachte burgemeester, dijkgraaf, We hebben elkaar in 2023 kunnen ontmoeten tijdens netwerk- en informatiebijeenkomsten. Denk aan de ALV van de VNHG...

VNHG Bijeenkomst regionale samenwerking asielopvang in Bloemendaal

Raadhuis van Bloemendaal Bloemendaalseweg 158, Overveen

Programma VNHG bijeenkomst ‘Regionale samenwerking asielopvang’ 11 december 2023, 19.00-21.00 uur Bijeenkomst voor leden van de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten Gemeentehuis Bloemendaal Good practices regionale samenwerking en asielopvang  Jasper John...