Laatste afgelopen Evenementen

burgemeestersbijeenkomst 12 januari 2023

Geachte burgemeesters en dijkgraven, Wij nodigen u en uw partner van harte uit voor het jaarlijkse Burgemeestersdiner, dat zal plaatsvinden aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie van de provincie Noord-Holland op donderdag...

Verenigingsvisie en digitale veiligheid

Hollands Kroon Burgemeester Mijnlieffstraat 1, Anna Paulowna

                                bijeenkomst VNHG  “Verenigingsvisie VNG, digitalisering, digitale veiligheid en ethiek”                                   vrijdag 25...

Algemene ledenvergadering VNHG

theater Koningsduyn, Castricum Geesterduinweg 3, Castricum

Voor leden B en W, raadsleden, secretarissen en griffiers in Noord-Holland Algemene Ledenvergadering VNHG,  vrijdag 2 september 2022, Castricum, theater Koningsduyn, 9.30-13.30 uur IMPRESSIE 9.30-10 uur                        Inloop 10-10.10                              Opening door...