Medemblik kleurt buiten de lijntjes

By 15 februari 2023Uncategorized

Anky Griekspoor-Verdurmen is Gemeentesecretaris Medemblik

“Kan dit wel, mag dit wel?” was de vraag die met opgetrokken wenkbrauwen gesteld werd door een aantal collega-gemeentesecretarissen, wethouders en burgemeesters uit Noord-Holland. Die vraag werd gesteld toen Medemblik zichtbaar in de openbare ruimte van andere gemeenten ging adverteren voor personeel. Zoals op borden langs de A7, diverse provinciale wegen en vele Abri’s (“ Medemblik groeit hier niet maar werft hier wel”).
Ja het mag en het kan; de genoemde borden zijn eigendom van bedrijven waar iedereen advertentieruimte kan kopen. In de praktijk zijn gemeenten al elkaars concurrenten via online advertenties en searchbureaus’. Medemblik is wel de eerste die dit zichtbaar, open en transparant doet via advertenties in de openbare ruimte waarbij we ons vooral richten op de forens die liever in de eigen regio wil werken. Gemeentelijke ervaring is een pre, maar we staan nadrukkelijk ook open voor ervaring die is opgebouwd in andere sectoren.

Out of the box
Medemblik heeft extra ambtelijk personeel dan ook hard nodig. De provincie dreigde in de plaats te treden als de gemeenteraad niet snel extra middelen voor ambtelijk personeel beschikbaar stelde om de wettelijke taken uit te voeren. Alle nieuwsberichten over de  gesprekken met de provincie en het onderzoek rond de bestuurskracht hielpen in de bestaande werving niet mee om nieuwe medewerkers te binden of bestaande medewerkster te (blijven) boeien. Tijd dus voor nieuw elan en enthousiasme. De gemeenteraad stelde structureel geld beschikbaar voor extra personeel en een  incidenteel budget voor een innovatieve en creatieve arbeidsmarktcampagne in een vorm die onderscheidend was. Onze vaste contractpartners offreerden helaas alleen hun gebruikelijke producten en dienstverlening, dus die uitvraag gaf niet het gewenste resultaat. Gelukkig bood onze buurman Hero een helpende hand. Dit Westfriese bedrijf, met het hoofdkantoor in Wognum, staat bekend om haar out-of-the-box wervingscampagnes. Juist omdat het hoofdkantoor in onze gemeente staat en haar CEO in onze gemeente woont, besefte het bedrijf de noodzaak van een versterkt ambtelijk apparaat. Vanaf het begin hebben we een hybride stuurgroep gevormd waarbij we samen stap voor stap de campagne vorm hebben gegeven. “Geen idee te gek” was het uitgangspunt, maar wel natuurlijk binnen de financiële kaders, inkoopregels en de bestuurlijke uitgangspunten die door college en raad waren gesteld. Een bestuurlijk kader was ook “In het Pact van Westfriesland werken we samen waar mogelijk”. Met dat als uitgangspunt heb ik mijn collega-gemeentesecretarissen vooraf geïnformeerd over onze campagne, delen we ( met toestemming van de kandidaten ) aantrekkelijke CV’s met onze collega-gemeenten en half april ook de evaluatie uitkomsten van de campagne.

Energie

Niet alleen medewerkers maar ook onze raadsleden spelen een belangrijke rol in onze wervingsfilmpjes en dat zegt alles over de uitstekende samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie op dit dossier. De resultaten zijn bemoedigend met tegen de 500 reacties tot nu toe, waarbij vermeld moet worden dat de campagne nog loopt tot eind maart. Op het ruimtelijk domein blijven de reacties achter; ook wij slagen er niet in om medewerkers te verleiden weg te gaan bij de consultancybureau’s waar hoge salarissen gecombineerd worden met leaseauto’s en bonussen. Het formaat van onze gemeente- en de daaraan gekoppelde salarisschalen- belemmeren ons om een marktconform aanbod te doen. Dit geldt ook voor de functies op MT niveau en in beperktere mate voor de functies in het sociaal domein. De zichtbaarheid in de openbare ruimte ( juist in de abri’s) zorgt er wel voor dat we op veel andere vacatures sollicitanten krijgen die elke dag in de file staan richting Amsterdam en omstreken, positief verrast worden door de energie die uitgaat van onze campagne en zich nu melden voor een oriënterend gesprek. Als voorbeeld kan ik noemen dat we in het verleden bijna geen regionale en gekwalificeerde kandidaten konden vinden voor de functie van BOA of (bestuurs)secretaresse en daar nu uitstekende lokale kandidaten voor hebben met een achtergrond vanuit het bedrijfsleven of de veiligheidsorganisaties. Veel gehoorde opmerking van sollicitanten: “als je het lef hebt om in deze vorm een wervingscampagne te doen dan is werken in een gemeente – en in het bijzonder deze gemeente-  wellicht toch dynamischer dan ik dacht”. Daar doen we het voor!!

Heb je vragen over onze campagne, dan zijn we graag bereid om inzicht te geven in opzet, benodigde middelen en resultaten. Ondergetekende, maar ook onze (wnd) burgemeester als portefeuillehouder P&O, zijn hiervoor bereikbaar.