Stemmen moet, Stemmen is goed

By 15 februari 2023Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Na de raadsverkiezingen van vorig jaar, zijn nu de Provinciale Staten en Waterschappen aan de beurt. Beide overheidsorganen  zijn zeer belangrijk voor inwoners en bedrijven, maar helaas wordt dat niet altijd zo gezien. Daarom is het mijns inziens ook een taak voor ons als gemeenten deze verkiezingen goed te promoten en aan te geven ‘whats in it’ voor inwoners en bedrijven. Zo hanteren de meeste provincies al een stemwijzer, dus kunnen wij die ook aanbevelen. En wellicht kunnen dijkgraven, CdK’s en burgemeesters gezamenlijk jongeren aanmoedigen te gaan stemmen. Want provincies en waterschappen gaan óók over het bouwen van (voldoende) woningen, over schoon, veilig en recreatief water, en over duurzaamheid en klimaatadaptie. Dit alles naast het feit dat ook de Eerste Kamer indirect verkozen wordt door de Provinciale Staten.

We zullen dus bij de verkiezingen zeker een PR-offensief moeten opzetten om tot een redelijk opkomstniveau te komen. Want een goede opkomst is nodig voor een vitale democratie. En daar moeten we iedere dag aan werken.

Als ik  jongeren spreek en of naturalisaties doe dan sluit ik altijd een deal met hen: wij zorgen voor een goed productenpakket voor jullie, maar dan is het wel nodig dat jullie bij alle verkiezingen gaan stemmen. Want die producten komen er niet vanzelf, en dit moet goed politiek worden aangestuurd.

En ja, er zijn best (grote) verschillen tussen de politieke partijen, en dus verschillen in de aansturing.

Dus: “Stemmen moet, Stemmen is goed’.