Eendracht in Coronatijd

By 1 mei 2020Uncategorized

Eendracht in Coronatijd

Niet alleen is de Coronacrisis een hele bijzondere tijd, maar ook de houding die wij daarin moeten aannemen als (Noord-Hollandse) bestuurders. Enerzijds de grote verbodslijnen aangeven, anderzijds empathisch en bemiddelend als bestuurder optreden. Zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening voort gaat (met extra taken bijv. het Ondernemersloket en uitkeringen), en tevens de Handhaving verscherpen en baseren op de Noodverordening. Het is dus meer dan ooit balanceren en evenwicht houden. En dat gaat des te meer klemmen in fase 2 van de crisis, nu er langzamerhand maar heel voorzichtig versoepeling mag komen. Want juist nu kan het veel burgers en ondernemers niet snel genoeg gaan, na al die weken van grote beperkingen.

In welke positie je ook zit: raadslid, wethouder, burgemeester (ondersteund door de secretarissen en griffiers), het is zaak dat wij als bestuurders eendracht en optimisme blijven uitstralen, ook al moeten we beperkende maatregelen onverkort uitvaardigen en handhaven.

Gezamenlijk het verhaal en de argumentatie blijven vertellen en ook eendrachtig achter vervelende handhavingsacties blijven staan. Als ik in Noord Holland kijk dan zie ik tot heden die eendrachtigheid, de empathie en het positieve dat door bestuurders wordt uitgedragen. Dat is goed en knap. Maar het gaat nog (veel) langer duren, met lastige overgangsregelingen die tot heel veel discussie aanleiding gaan geven. Ook dan is het nodig als gemeentelijke bestuurders onverschrokken en als eenheid naar buiten te treden. In de politieke gremia kan dan wel (later) de discussie oplaaien, naar buiten moeten we eenduidig zijn.

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Daarbij hoort ook het contact leggen met alle soorten van maatschappelijk middenveld: de zorgsector, ondernemers, onderwijs, organisatoren van evenementen, horeca, cultuur, enz. Ik merk dat zij snakken naar een luisterend oor.

Voor ons allen liggen er grote uitdagingen de komende tijd. Maar ik ben er van overtuigd dat we het samen zullen redden, en dat we ook stuurmanskunst in moeilijke tijden beheersen.

Ik wens u veel wijsheid en eendracht in uw Noord-Hollandse gemeenten.

30 april 2020