Hoop, perspectief en samenwerking

By 6 december 2021Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

———

In landelijke VNG-verbanden wordt moedeloosheid onder de bevolking geconstateerd. En ook veel verborgen leed bijv. bij verenigingen en bedrijven, waarvan een aantal grote schulden heeft, waaronder belastingschulden. En daar liggen faillissementen op de loer. Dus niet overal gaat het economisch goed,  zeker niet in de horeca-, evenementen- en sportsector. Ik denk dat velen van ons zich in deze analyse herkennen. Daarnaast gaat de idee post vatten dat het coronavirus nog lange tijd onder ons zal verblijven, en dat er golven in besmettingen zullen blijven komen.

Vanuit die analyse moeten wij als bestuurders met een aanpak komen. Allereerst is dat niet zelf mee gaan doen met de moedeloosheid, maar hoop blijven uitstralen: er is nog zoveel moois. De scholen zijn niet gesloten. Tot 5 uur kunnen we sporten. De natuur dicht bij huis is prachtig, enz.

Daarnaast extra oog en oor hebben voor ondernemers in de knel, en hen bemoedigen. Het is soms wel zoeken, omdat stoere ondernemers hun ellende niet graag prijs geven, maar ze hebben wel heel veel behoefte aan oprechte aandacht en meedenken, zo weet ik uit ervaring. Dat geldt zeker ook voor verenigingen, waar leden zijn weggelopen, en/of wedstrijden en concerten niet doorgaan.

Verder wordt landelijk gezocht naar mogelijkheden om jaarritmes aan te passen, bijv vakanties en evenementen aan de hoogtijperioden van het virus, zoals de winter. Bij onorthodoxe situaties horen onorthodoxe oplossingen.

Het is allemaal trial and error, maar er een structureel probleem vraagt een structurele aanpak. Dat doet de VNG tijdig, gedegen en in goede samenspraak met regering en departementen. Dat verdient een compliment, zeker nu het allemaal veel langer gaat duren.  Ik zie ook overal in Noord-Holland dat gemeenten en hun bestuurders volhouden, ook in de periode van toenemende polarisatie: we blijven met alle groepen in gesprek en bieden een luisterend oor, maar pakken door daar waar dat nodig is dan wel ons opgedragen wordt. Heel knap werk. Houd dat vol!

En tegelijk bereiden we ons voor op een nieuwe bestuursperiode, waarin effectieve samenwerking meer dan ooit nodig is. In dat perspectief namen veel Noord-Hollandse bestuurders op 1 december jl. deel aan ons VNHG-webinar over coalitievorming en samenwerking. Hoe je die samenwerking vorm geeft blijkt in iedere gemeente te leven. De gezamenlijke conclusie was dat je het gesprek daarover nú begint!