Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

De Coronaverkiezingen op 17 maart zijn een succes geworden. Misschien niet voor iedereen qua uitslag, maar wel qua uitvoering. Wie had zulke aanpassingen in het systeem voor mogelijk gehouden? De gedachte is dat dit alleen kon,  omdat er tijdsdruk op stond. Van de minister van BZK begrepen we dat gekeken gaat worden of bepaalde nieuwe onderdelen (briefstemmen, ook op maandag en dinsdag stemmen) voor herhaling vatbaar zijn, ook in normale tijden. Maar dat zal nog wel een hele discussie geven!

Inmiddels is ook de problematiek van de financiering van de jeugdzorg  door de VNG aan de Arbitragecommissie voorgelegd., omdat begin maart het Kabinet niet over de brug kwam met voldoende compensatie voor de objectief vastgestelde onderfinanciering richting de gemeenten (van 1,7 mild euro). Het zal inmiddels voor het (nieuwe) kabinet duidelijk zijn dat dit onderwerp voor gemeenten menens is. En dan komen nog onze claims m.b.t.. de herijking van het Gemeentefonds en het Klimaatakkoord. Het is buitengewoon spannend wat erover deze onderwerpen in het coalitieaccoord wordt geformuleerd. Als VNG hebben we in de resolutie ons wensenpakket duidelijk geformuleerd.

Ondertussen stijgt de nood in de horeca- en detailhandelssector, alsmede de sportscholen en tourismebranche. Wij zitten als eerste overheid het dichtst op deze ondernemers en burgers. En wij formuleren onze ervaringen en verzoeken om versoepeling van de maatregelen (via de VNG) in het Veiligheidsberaad en richting de Ministeries. Vele initiatieven in dit kader (bijv fieldlabs) zijn ingediend, zeer weinig zijn tot dusverre gehonoreerd. En wij zitten tussen deze 2 vuren in. Dat is dus evenwichtskunst. Het belangrijkste is de rust te bewaren, ook in onze gemeenten. En in gesprek en in dialoog te blijven, met alle groepen die zich roeren en alle mensen die het moeilijk hebben.

Iedere vaccinatie brengt ons dichter bij het eind van de tunnel. Dat er dus maar snel, liefst sneller gevaccineerd mag worden.