Overheid en burgers

By 4 oktober 2022Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

—–

Na een zeer interessante ALV in Castricum, kunnen we geïnspireerd de grote uitdagingen in onze tijd verder aanpakken.

Zeker ook de inleiding van Lodewijk Asscher kan ons daarbij helpen.

Treffend in dat verband is het essay van Niovi Georgadakis in de krant van 21 september (de dag na Prinsjesdag), waarin hij betoogt: ‘Stop met de overheid altijd de schuld te geven’.

Niovi is 17 jaar en leerling op het Middelbaar Onderwijs. Dit is mijns inziens een wijze les van een jonge vent, voor ons als bestuurders en voor onze inwoners. De overheid kan niet alles: het is ‘trial and error’. De burger dient ook zijn verantwoordelijkheid te nemen.

En ondertussen proberen wij als nieuwe Colleges en Raden nieuw beleid te genereren, dor hout te kappen en soms onorthodoxe dingen te doen in een uitzonderlijke tijd. Dat is meer dan ooit een zoekproces.

Inmiddels heeft de VNG bekend gemaakt wie worden voorgedragen voor bestuur en commissies. Zie elders in deze nieuwsbrief. Wij hopen dat met deze bezetting vanuit het Noord-Hollandse onze inbreng gewaarborgd is.

Tijdens onze bijeenkomsten zullen we proberen de inbreng van onze Commissieleden terug te koppelen naar onze leden en hen ook input te geven vanuit onze praktijksituaties.

Voor nu: lekker aan de slag en daarbij veel wijsheid en succes.