Van de voorzitter

By 2 november 2022Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Graag wens ik jullie toe dat de eerste begroting in deze raadsperiode op een goede wijze en doelmatig wordt vastgesteld. Met nieuwe raden en in een onzekere wereld is dat allemaal niet zo makkelijk,  maar ik heb het gevoel dat het in de meeste gemeenten best goed gaat.

Raden en colleges kennen hun verantwoordelijkheden. En de burger zit op duidelijkheid, rust en regelmaat in moeilijke tijden te wachten.

Van de kant van het Rijk hebben we een tegemoetkoming van 1 miljard in 2026 ontvangen. Dat is structureel niet genoeg, maar het is een eerste positieve stap. Met veel argumenten en lobbywerk van de VNG moeten we dit nu proberen uit te bouwen.

Overigens moet opgemerkt worden dat alle gemeentelijke uitgaven in het kader van corona en Oekraiense vluchtelingen, mits goed geadministreerd, volledig door het Rijk gecompenseerd worden.

Dat moet ook wel gelet op de enorm hoge bedragen, maar het gebeurt dus ook.

Vanuit de nieuw samengestelde VNG-commissies kunnen we nu alle voorstellen van het Rijk becommentariëren, gevoed door onze ervaringen en kennis vanuit de gemeentelijke werkvloer. Belangrijke inbreng, ook vanuit Noord-Holland door onze bestuurs- en commissieleden.

Periodiek zullen we onze commissieleden hierover laten sparren met de collega-bestuurders in Noord-Holland, opdat hun inbreng breed gedragen wordt.

In dat verband roep ik u allen op om op 25 november ‘s morgens, hetzij live in Anna Paulowna, hetzij digitaal, onze  themabijeenkomst over digitale veiligheid en de VNG-verenigingsvisie bij te wonen.