Uitgerust aan de slag!

By 25 augustus 2021Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Heeft u allen een goed reces gehad? Even geen Zoom- en Teamvergaderingen? Genoten van de toegenomen mogelijkheden? Er kan al weer heel wat. En het voelt heel goed, is althans mijn ervaring. Hopelijk wordt dit jaar een weer wat normalere periode, zeker ook voor de zorg en het onderwijs. Gelukkig dat de economie in de meeste sectoren snel en goed herstelt. En dat vooral de werkloosheid beperkt is. Iedere werkloze is er 1 teveel, want werk is zingeving en een oplossing voor problemen. Daar moeten we aan blijven werken. Zeker ook om de vacatures in de techniek,  ICT en zorg goed te vervullen.

Op 3 september is onze ALV te gast in Purmerend, in theater De Purmaryn, dus fysiek en met persoonlijke ontmoeting. Daarvoor is het theater geschikt, met  inachtneming van de geldende gedragsregels. Het is goed weer elkaar te zien en te spreken in de wandelgangen. Want daar en op die wijze doen wij veel van ons werk. Dat genereert ook wel kritiek: de afstand van het bestuur tot de burgers, achterkamertjes, onvoldoende participatie, enz.  Steeds meer worden we (met name in sociale media)  met dergelijke aantijgingen geconfronteerd. Een mooi onderwerp als thema voor onze ALV dus, onder leiding van Marije van den Berg.  Ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Daarnaast zullen onze CdK, VNG-directie en -bestuurders hun visie op stand van voor gemeenten belangrijke dossiers geven.  En zullen we de jaarstukken bespreken en vaststellen.

Een gevarieerd programma, op 1 ochtend, afsluitend met een walking lunch. Ik hoop u allen te ontmoeten in De Purmaryn op 3 september!