Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Van veel leden en ook van collega’s uit andere provincies verneem ik dat de lange duur van de crisis steeds meer spanning geeft. Tussen Raad en College, tussen bestuurders en inwoners in participatietrajecten, tussen bestuurders en ambtenaren. Immers, de digitale vergaderingen zijn kil en afstandelijk, onderhandelingen zijn veel moeilijker op afstand, door minder contact ontstaat verkeerde beeldvorming, en een keer zaken goed uitpraten, zoals dat kan bij fysieke ontmoeting, is er niet meer bij. Het is allemaal niet dramatisch, maar er zit wel een trend in. Ik herken dat in mijn eigen omgeving en hoor het ook uit andere gemeenten. zeker.

In dat kader is het belangrijk om vast te stellen, dat, ondanks de crisis, onze verkoop gewoon door gaat, zij het vaak met andere (communicatie-)middelen. En dat het vaak om trial and error gaat, wat betreft het omgaan met nieuwe digitale technieken, maar ook wat betreft het nemen van crisismaatregelen en de handhaving daarvan. Daar moeten we begrip voor vragen, en steeds het gesprek over aan gaan. Dat is belangrijk om de crisis,  die nog wel enkele maanden gaat duren,  goed door te komen. En om langzaam weer naar normale situaties toe te groeien, waarbij het oude ook nooit helemaal weer terug komt. Ik wens iedereen daarbij sterkte en wijsheid.

In het begin november gehouden overleg van de VNG met voorzitters van provinciale afdelingen werd door de VNG-top aangekondigd dat zij consultaties willen gaan houden onder de achterban over de wensen en inbreng van de VNG bij de kabinetsformatie. De VNG-commissies hebben daarin een belangrijke rol, maar ook de provinciale afdelingen. Wij zullen als netwerk-organisatie in Noord Holland die consultatie faciliteren. Wij kunnen, zo heb ik aangegeven, niet de mening van alle gemeenten in onze Provincie verwoorden. Dat gaat niet lukken vanwege onze diversiteit, ook past het niet bij onze keuze om een netwerkorganisatie te zijn.

hebben gekozen. Maar de Noord-Hollandse onze leden in de VNG-commissies en de deelnemers aan onze VNHG kunnen de VNG-top wel een goed beeld geven wat er leeft op diverse terreinen en in  verschillende regio’s.

Ook kwam in het VNG-overleg aan de orde de komende herverdeling van het Gemeentefonds. De verwachting is dat het ministerie van BZK rond de kerst met een inhoudelijke notitie komt die voor consultatie ook aan de VNG zal worden voorgelegd. In dat kader heb ik gevraagd om roadshows in het land te houden, zodat op dit punt ook breed de (diverse) meningen worden opgesnoven, die wellicht tot een gesprek, begrip en misschien wel tot een dialoog zullen leiden. Zeker in het licht van wat langere adaptatie termijnen en feitelijke, cijfermatige onderbouwingen moeten we een eind in elkaars richting kunnen komen, verwacht ik met zeker optimisme. De verwachting is dat deze consultaties, ook in VNHG-verband, dit voorjaar zullen gaan lopen.

Graag wens ik u allen veel wijsheid in de moeilijke maand december. Een maand met veel uitdagingen. Maar als bestuurders optimisme en doorzetting tonen, dan is de grondhouding al positief en zullen onze inwoners, in moeilijke tijden, daar ook steun aan ontlenen.