Een nieuw bestuursjaar

By 11 januari 2022Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester Gooise Meren en voorzitter VNHG

Nieuw jaar, Nieuwe kansen. Dat wens ik u allen toe. Zeker ook in dit Verkiezingsjaar.

Voor wat betreft de VNG en onze VNHG-leden staat aankomende donderdag meteen al de ALV op het menu.

Vanmiddag kwam in de VNG-Klankbordgroep een extra onderwerp voor de ALV aan de orde, namelijk de oproep aan het Kabinet en de Kamer om oog te hebben voor het afnemend draagvlak voor de huidige corona-maatregelen. Als gemeentebestuurders worden wij steeds meer geconfronteerd met de zware en toenemende gevolgen van deze maatregelen. Staan deze nog wel in verhouding tot het blijven leggen van het primaat bij de medische sector? Het DB van de VNG beraadt zich over een tekst die donderdag aan de ALV zal worden voorgelegd.

Een belangrijke resolutie gaat over de Herverdeling van het Gemeentefonds. Die zal discussie genereren, zo is de verwachting. Draagvlak bij gemeenten zal bij een herverdeling altijd moeilijk zijn. Bij een langere studietijd door het Kabinet zullen vermeende voordeelgemeenten langer op hun voordeel moeten wachten, tenzij het kabinet deze gemeenten hier voor compenseert. We zouden ook een maximale studietijd door het Kabinet van 1 jaar kunnen aangeven. Ons DB-lid en voorzitter van de Commissie Financiƫn Victor Everhardt zal hier tijdens de ALV op reageren.

Tijdens de VNG-klankbordgroep, waaraan ik vanuit Noord-Holland deelneem, kwam deze week ook kort het onderwerp vaan de orde. Het idee is dat er steeds meer illegale vuurwerkbommen met astronomische kracht komen. In de Commissie Bestuur en Veiligheid van januari zal hierover gesproken worden. Want als er maatregelen moeten komen voor de volgende oud en nieuw moeten we die nu al ontwikkelen en met de Minister bespreken. Ook zal de VNG moeten reageren op het Initiatief Wetsvoorstel van GL en PvD, waarin een integraal verbod is opgenomen.

Dus: alweer genoeg werk aan de winkel. Veel wijsheid.

We zien elkaar digitaal op de ALV aankomende donderdag.