First things first

By 26 juni 2020Uncategorized

First things first

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Ik heb het gevoel dat velen van ons naar het reces snakken. Naast de normale drukte van de mei en junimaanden hadden we dit jaar te maken met de ingewikkeldheid en rommeligheid van de Coronacrisis. Dus: snel op vakantie en daarna hopelijk alles bijna normaal. Zo zal het echter niet zijn: de fase van herstelondersteuning breekt nu aan. En als je dan op je in laat werken hoe in korte tijd deze crisis een hele brede vernietigende werking op vele sectoren en op mensen in onze maatschappij heeft gehad, dan weet je ook hoeveel wij nog ook in het komende jaar bezig zullen zijn met ondersteunen, stimuleren en meewerken.

En dan komen allemaal verzoeken uit het particulier initiatief om steun, voor de cultuur, de sport, voor evenementen. Onze Raden stimuleren in het algemeen de Colleges hiermee ruimhartig om te gaan. Maar de Collegeleden weten niet hoeveel ze gecompenseerd krijgen door het Rijk, en kunnen moeilijk de precedentwerking overzien van toekenningen. Dus al met al een hele puzzel met onzekere financiƫle gevolgen. Maar als we de zaak weer snel normaal aan het draaien willen hebben dan zijn steunmaatregelen op korte termijn nodig. En dat weten Raadsleden ook dat het om trail and error gaat. En dat niets doen geen optie is. En dat we anticyclisch bezig moeten zijn.

Hopelijk werken de Toezichthouders bij Provincie en Rijk dan ook coulant mee: tijdelijke begrotingstekorten mede als gevolg van deze maatregelen moeten dan niet afgestraft worden. Als VNG lobbyen wij hiertoe op dit moment bij het Rijk en de Provincies.

Lastig is wel dat die discussie ook belast wordt met de komende Herverdeling van het Gemeentefonds, en de reeds jarenlange tekorten in de Jeugdzorg. Zo ontstaat een hybride financieel vraagstuk. Als VNHG zullen in dit kader goed vinger aan de pols houden en lobbyen.

Maar first things first: dat is mijns inziens het stimuleren van initiatieven op gemeenteniveau die anders omvallen als gevolg van de Corona. En daarbij hoort dan ook met name het oog hebben voor de groepen die het de afgelopen maanden extra moeilijk hebben gehad: ZZP-ers, ondernemers, ouderen, maar ook jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze sociale opgave is de allerbelangrijkste, en die hoeft niet altijd veel geld te kosten. Met extra bezoek, aandacht en een schouderklop kunnen wonderen worden verricht. Ook dat kunnen we in de recesperiode goed bij de kop pakken.

Dan wordt het een vakantieperiode van het verenigen van het nuttige met het aangename!

 

Hartelijke groet, Han ter Heegde