Samenwerking in crisistijd

By 29 mei 2020Uncategorized

Samenwerking in crisistijd

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

 

De VNG is via het Hoofdbestuur, de Commissies en ambtelijk zeer offensief in overleg met de diverse departementen en bewindslieden over compensatie van de Coronakosten in de meest ruime zin, die de gemeenten moeten maken. Daartoe is een inventarisatie van alle mogelijke uitgavenposten en inkomstendervingen gemaakt. En per onderwerp zijn de actiedragers en overleggremia benoemd. Er ligt al een uitspraak van het Rijk dat alle extra uitgaven van gemeenten zullen worden gecompenseerd. Uiteraard zal de uitwerking nog wel discussie betekenen, maar er is een positieve grondhouding. Er is een Klankbordgroep binnen de VNG ingesteld die ls regisseur optreedt, en die wekelijks digitaal bij elkaar komt. De provinciale voorzitters worden daarvoor ook uitgenodigd. Mijn beeld is dus dat op dit front door de VNG heel hard en adequaat wordt gewerkt. En wij kunnen onze inbreng op dit punt ook goed leveren.

Daarnaast roep ik al onze Noord-Hollandse commissieleden op, vanuit hun beleidsterreinen de gemeentelijke claims in te brengen, en te bewaken tijdens de onderhandelingen met het Rijk. En dan niet alleen de claims uit de 1e tranche van 3 maanden, maar ook die uit de 2e en volgende tranches. En het gaat niet alleen maar om de directe kosten, maar ook om de indirecte zoals op economisch en maatschappelijk terrein.

Ook zal er een zienswijze door de VNG worden ingediend op de ontwerpwet Covid. Die houdt basaal in: wat lokaal kan: lokaal bepalen, wat regionaal moet: regionaal bepalen. Dit na de meer centrale GRIP4-aansturing via het RBT op het hoogtepunt van de (medische) crisis.

Ook participeert de VNG in follow-up van de Cie. Halsema, die de positie van kwetsbare groepen tijdens de crisis in beeld bracht, en de Denktank van de SER m.b.t. de economische gevolgen.

Ondertussen blijft goede regionale en nationale afstemming bij de afschaling nodig, om niet uitgespeeld te worden. Maar in deze fase wordt natuurlijk de couleur lokale steeds belangrijker. Ook is in deze fase de betrokkenheid van gemeenteraden belangrijker dan ooit, zeker waar nu steeds meer groepsbelangen in het geding zijn, omdat er minder generieke maatregelen komen en meer maatwerk.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de alternatieve ALV van de VNG in september gehouden gaat worden. De gedachte gaat nu uit naar fysieke bijeenkomsten van 100 personen ieder, waarbij overige geïnteresseerden digitaal kunnen meedoen. Volgende week beslist het VNG-Bestuur hier over. Stukken voor de Ledenraadpleging zijn door de VNG op 15 mei verzonden. Amendementen kunnen tot 5 juni worden ingediend. Houd dus die datum in de gaten!

Half juni zal een delegatie van de VNHG een digitaal kennismakingsbezoek hebben met de nieuwe VNG-directeur Leonard Geluk. Wanneer u nog wensen vanuit Noord Hollandse Gemeenten heeft voor hem, dan hoor ik die graag.

Ik wens u veel wijsheid en sterkte in de tweede tranche van de Coronacrisis. De eerste tranche zijn we mijns inziens heel redelijk door gekomen. Maar de harde maatschappelijke, sociale en economische klappen komen nog. Hopelijk kunnen wij als overheden net zo constructief en adequaat meehelpen aan de wederopbouw.