Goed getimed, VNG

By 4 februari 2022Uncategorized

Han ter Heegde is voorzitter van de VNHG en burgemeester van Gooise Meren

..

De ALV van de VNG in januari was naar mijn mening een hele productieve en hij was “just in time”.

We konden als gemeenten meteen reageren op het nieuwe regeerakkoord. De regering in aanwezigheid van de nieuwe minister van BZK weet nu precies de inzet van ons, zeker op de lastige dossiers Jeugdzorg en voeding van het Gemeentefonds. Ook voor de herverdeling van het Gemeentefonds hebben we om betere onderbouwing c.q. aanpassing verzocht. Nu afwachten wat de reactie zal zijn. Voor het kabinet moet het duidelijk zijn dat de rek er bij de gemeenten uit is.

Daarnaast konden we, één dag voor de kabinetsbeslissingen over versoepelingen van de coronamaatregelen,  de gevoelens uit de samenleving duidelijk poneren. Soms heb ik het idee dat men op dit punt bij het rijk, en zeker in de toppen van de departementen, wereldvreemd is. En dan zijn dit soort signalen van ons, op het goede moment gegeven, van cruciaal belang. De regering heeft deze mijns inziens goed opgepakt. Ook dat moet worden gezegd.

 

Langzamerhand gaan we richting de raadsverkiezingen in maart. De voorjaarsnota’s zullen in verband daarmee naar verwachting beleidsarm zijn. Eigenlijk kan dat niet, want de grote maatschappelijke opgaven gaan gewoon door, inclusief de zorgen daarover: de woningmarkt, de stikstofproblematiek, de energietransitie, etc. De druk op deze complexe dossiers, zowel op inhoud als vanwege de maatschappelijke reacties,  wordt steeds groter. De kool en de geit sparen kan niet (langer).

Dat ligt binnenkort op het bord van de, deels nieuwe, raadsleden en wethouders.

Allereerst is het dan zaak goede verhoudingen te creëren,  waarin men elkaar over en weer wat gunt. En waarbij er ook durf is om lastige zaken te beslissen. Constructieve oppositie is daarbij nodig, maar ook de wetenschap dat de democratische meerderheid uiteindelijk beslist.

Wij kunnen als politici aan de soms gepolariseerde samenleving laten zien, dat er constructief tot besluitvorming wordt gekomen, ondanks soms grote verschillen van inzicht. Met andere woorden: wij moeten het goede voorbeeld geven, om ook de polarisatie in de maatschappij te verminderen. Dit is een belangrijk en essentieel cultuuraspect voor nieuwe raden en colleges, naast alle inhoudelijke onderwerpen. Leg daarvoor de basis in de periode van de campagnes.

Ik wens u plezier en succes in de komende maanden, maak er feestje van de lokale democratie van, want dat is het!  En geniet er dus van!