Inventiviteit, veerkracht en weerbaarheid

By 16 januari 2023Uncategorized

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter van de VNHG

Alle goeds, wijsheid en gezondheid wens ik u in 2023 toe namens het VNHG bestuur.

De uitdagingen nemen toe, maar keer op keer zien we ook de inventiviteit, veerkracht en weerbaarheid in de maatschappij en in het openbaar bestuur. Wij mogen en kunnen daarin het voortouw nemen. Wij hebben een stimulerende en coördinerende taak, veelal via’ trial and error’, altijd samen met inwoners, ondernemers en vrijwilligers.

Participatie en communicatie zijn daarbij cruciaal. Ook dat is vaak een zoekproces, waarbij we moeten aansluiten bij de moderne media en de betrokkenheid die de maatschappelijke partners terecht eisen.

Het is prachtig om deze processen vorm te geven. We moeten uitstralen daar lol  in te hebben en deze processen aan te moedigen. Daarmee stralen we ook vertrouwen uit.

En er liggen wat taken te wachten voor 2023:

  1. de huisvestingsopgave: méér woningen bouwen (binnen alle beperkende regelgeving), méér woningen voor met name jongeren en statushouders.
  2. noodopvang voor Oekraïners en asielzoekers
  3. oplossen van de stikstofproblematiek
  4. hulp aan een toenemend aantal mensen dat financieel niet meer rond kan komen
  5. tempo maken met energietransitie en duurzaamheid
  6. enz, enz

Het zal veel tijd kosten het hoofd te bieden aan al deze uitdagingen. Aspiratieniveaus zullen daarbij soms aangepast worden. Mensen en groepen zullen soms water bij de wijn moeten doen. Het gaat immers vaak om verdeling van schaarste.

De positie van de VNG (en daarbinnen onze VNHG) is een belangrijke: regering en parlement voeden met onze dagelijkse praktijkervaring. Hen meehelpen in het bedenken van oplossingen en waar nodig bijsturen van niet-werkbare theoretische plannen.

Daartoe hebben vertegenwoordigers vanuit Noord-Holland zitting in de VNG commissies en VNG besturen. Onze inbreng is daarbij zeer belangrijk.

Al onze leden wens ik in dit goede werk veel wijsheid en doorzettingsvermogen toe.

Wij als VNHG bestuur zullen zorgen voor een goede terugkoppeling naar onze leden.

Wij wensen u een productief 2023!