Meldt u aan bij de VNG!

By 8 juni 2022Uncategorized

Om maar met de deur in huis te vallen: het is van het grootste belang dat de Noord Hollandse gemeenten veel en goede vertegenwoordigers in de VNG-commissies hebben. We zijn immers één van de grootste provincies en er speelt hier veel problematiek. Meld u daarom aan voor commissies vóór 1 juli 2022. Wethouders, raadsleden, griffiers, secretarissen en burgemeesters.

 Inmiddels is ook bekend gemaakt dat per 1 januari 2023 de herverdeling van het Gemeentefonds wordt gestart en in 3 jaar, in stappen, zal worden uitgerold. Er is een maximaal negatief bedrag per hoofd van de bevolking bepaald en er komt een evaluatie  (met namen op de eerder door de VNG genoemde gevoelige punten). Als provinciale afdeling zullen wij dit proces kritisch blijven volgen.

 Voor wat betreft de opvang van Oekraïners worden door onze gemeenten krachtprestaties geleverd: locaties zoeken; verbouwingen regelen; beheer en begeleiding organiseren; onderwijs en gezondheidszorg regelen; welzijnsactiviteiten en psychische hulp aanbieden; veiligheid waarborgen enz.

Dit vergt veel van onze ambtenaren. Het zijn vaak nieuwe taken onder hoge druk die er maar even bijkomen. En ook nog voor langere tijd. Wij moeten wel oog hebben voor onze medewerkers en voor hun belastbaarheid.

En daarnaast komen dan ook nog eens extra taakstellingen voor asielzoekers en statushouders. En bij hen gaat het ook om locaties èn beheer.

Ik hoop van harte dat we dit allemaal kunnen waarmaken. Maar de grenzen van het mogelijke komen mijns inziens wel in zicht. Dat moeten we wel duidelijk maken aan de Haagse beslissers, zoals regering en Kamer, die hier ook oog voor moeten hebben. 

Voor zover u nog in coalitie/raads-akkoord onderhandelingen zit: Veel wijsheid!