Tjeu Berlijn is raadslid in Medemblik

Een windmolen vlakbij je woonwijk, zonneweide in de buurt of een aanpassing van de verkeerssituatie bij je om de hoek.

Er zijn genoeg momenten dat inwoners de gevolgen van aanpassingen in hun leefomgeving merken. Vaak is dat moment tijdens of na de uitvoering en is meedenken of meepraten, helaas, niet meer mogelijk. Hierdoor kan de inwoner het gevoel krijgen dat hij niet ‘meetelt’.

Gelukkig zien we een positieve ontwikkeling. Inwoners worden meer betrokken voor en tijdens het proces, participatie is helemaal hot. Er worden speciale participatie bijeenkomsten georganiseerd om bewoners te betrekken bij het proces en de pijnpunten weg te nemen. Maar vooraf is het niet voor iedereen even duidelijk wat er met de meningen van de inwoners gebeurd.

De overheid moet naar mijn mening niet zoveel van bovenaf opleggen, maar zoveel mogelijk aansluiting vinden bij wat er in de maatschappij leeft. Het is belangrijk dat de samenleving meedenkt over problemen en oplossingen waar zij direct mee te maken hebben. Ik hoop dat inwoners zich vaker gaan aanmelden en gebruik maken van het recht om hun mening te geven. Dit verkleint de kloof tussen politiek en de samenleving, maar kan ook leidt tot meer begrip en minder verzet.