Raad voor vier jaar raad

By 7 april 2022Uncategorized

Arianne de Wit(CDA)  is raadslid in Heemstede

Voor mij start de tweede periode als raadslid voor het CDA in Heemstede. De eerste weken zijn spannend. Waar begin je? Alles is nieuw; je agenda loopt voller en voller, de eerste dringende dossiers branden digitaal op je bureau, de eerste commissievergaderingen staan geagendeerd. Wat te doen?

Mijn advies: Zet een stap terug en bedenk waarom jij je kandidaat hebt gesteld. Wat was je doel. Wat vind jij belangrijk? En vanuit die gedachte ga je je agenda ordenen en probeer je je nieuwe werkzaamheden in te passen in het schema dat er al was, zoals gezin, werk, sport en familie. Waar vind je om je voor te bereiden? Dit heeft mij de afgelopen vier jaar in staat gesteld alle ballen in de lucht te houden.

Dan is het zo ver: Je gaat je eerste vergadering voorbereiden. Wat wordt er van je verwacht? Moet je instemmen, een zienswijze geven of is een stuk slechts ter informatie? Gelukkig kan de griffie je hier heel goed bij ondersteunen, en maak gebruik van deze kennis. De griffie is er voor de raad, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Daarom is het ook belangrijk dat de gemeenteraad voldoende investeert in de griffie, ook al heb je het gevoel dat iedere euro aan de inwoners moeten worden besteed. Als je als raad kwaliteit wil leveren, moet je zorgen voor goede ondersteuning.

Je weet nu wat je doel is, je hebt je werk geordend in prioriteit en je weet wat er per stuk van je verwacht wordt. Maar ja, wat dan? De gouden tip die mij de afgelopen jaren heeft geholpen is: Lees kort het stuk door, bepaal de essentie en leg het weg. Later overdenk je wat jij belangrijk vindt op dit onderwerp. Dat is het onderwerp waar je naar gaat zoeken in het stuk. Een voorbeeld: een bouwproject in jouw dorp, wat vind jij belangrijk? De bouwhoogte. Die mag niet hoger zijn dan x meter. Dat is dan waar je naar gaat zoeken in het stuk. Kan je het niet vinden? Dan kan je daar je vraag overstellen.

Vanuit vertrouwen in jezelf, je mede raadsleden, het college en bovenal de inwoner ga je zo je weg vinden in de papierwinkel die hoort bij het raadslidmaatschap. Een bijzondere positie in je eigen woonomgeving. Ik kijk ernaar uit om mij de komende vier jaar in te zetten zodat mijn dorp een prettig dorp blijft om in te wonen, werken en recreëren.