Uit de regietafel stikstof

By 11 januari 2022Uncategorized

Jelle Beemsterboer is wethouder Schagen

Het is alweer een jaar geleden sinds ik u bijpraatte over de ontwikkelingen in de provinciale regietafel stikstof, waaraan ik vanuit de gemeenten deelneem. Om eerlijk te zijn is er sindsdien niet veel vordering geweest op het stikstofdossier. De regietafel wordt eens per 2 a 3 maanden bijgepraat over de vorderingen op landelijk en provinciaal gebied ten aanzien van de stikstofproblematiek.

 

Het belang van gemeenten bij de stikstofproblematiek ligt vooral bij de vergunningverlening van bijvoorbeeld woningbouw en de zekerheid van agrariërs binnen de gemeente die zich onder de PAS wetgeving hebben gemeld (de PAS melders) en nu dus een ongeldige vergunning hebben. Voor beide doelen is nog veel onzekerheid, al werkt de provincie wel aan stikstofbanken per thema, waar bijvoorbeeld de woningbouw mee gerealiseerd moet kunnen worden. Ook is het doel om tot een microdepositiebank te komen, waardoor projecten met een zeer geringe stikstofdepositie op N2000 gebieden toch door zouden kunnen gaan.

 

Vanuit het perspectief van de gemeenten zou het helpen als wij stikstofruimte in een bank kunnen inbrengen om die vervolgens, na afroming van 30% ten behoeve van natuurherstel, naar eigen inzicht weer binnen de gemeente in te kunnen zetten. Dat zou gemeenten aanmoedigen om zelf ook aan de slag te gaan om uitstoot binnen de gemeente te beperken. Het is nog onzeker of de gemeenten die ruimte om eigen inbreng ook (deels) zelf te gebruiken zullen krijgen.

 

Bij elke regietafel sturen wij de stukken zo snel mogelijk door naar de gemeenten in Noord-Holland. Hoewel dit vaak kort voor de vergadering is krijg ik steeds van een aantal gemeenten inbreng op de agenda, dat stel ik zeer op prijs.

 

Ik hoop bij een volgende update wat meer concrete middelen te kunnen benoemen waarmee gemeenten projecten weer vlot kunnen trekken, vanzelfsprekend binnen het kader van de natuurversterking die daar ook mee gemoeid zal zijn.

 

Groeten en tot ziens,

 

Jelle Beemsterboer

Wethouder Ruimte & Economie

Gemeente Schagen

 

06-57 87 82 50