Van de voorzitter

By 7 oktober 2021Uncategorized

Gaarne hoop ik dat we allen een goed en gezond reces hebben gehad, waarin we goed bijgetankt hebben. En tevens hoop ik vurig dat we nu in de staart van de coronapandemie zitten. We merken al dat vele (kleinere) evenementen, feesten, sport en cultuur een heropleving beleven. En dat we daar met zijn allen extra van genieten.

Onze ALV in Purmerend paste ook in die lijn: netwerken en informeren in levende lijve! Dank aan alle deelnemers. Hoofdonderwerp was Burgerparticipatie, waarbij we geprikkeld werden door een zeer confronterende casus, waarbij werd aangetoond hoe tevreden inwoners heel snel kunnen verworden tot burgers die geen vertrouwen meer in de overheid hebben. Doordat ze niet meer door onze systemen heen kunnen komen. Een enorme opgave voor de toekomst.

We hebben tevens in de ALV besloten om tenminste 2 fysieke bijeenkomsten per jaar te organiseren en daarnaast  online bijeenkomsten. We gaan op 1 december een online-seminar over coalitievorming organiseren. Het programma voor 2022, jaar van raads- en collegewisseling, is ook al in voorbereiding.

Graag nodig ik u uit actief mee te doen in ons seminar-aanbod. We hopen voor ieder wat wils aan te bieden.