Woorden doen er toe

By 27 juni 2022Uncategorized

Hopelijk zijn in de meeste Noord-Hollandse gemeenten de colleges inmiddels geïnstalleerd, en kunnen we in het reces inwerken. Zodat we in september fris en ingelezen aan de slag kunnen.

We hebben te maken met grote en complexe vraagstukken: opvang van Oekraïners en vluchtelingen/statushouders de woningmarkt,  de stikstof-aanpak, de energietransitie enz.

Het woord “crisis” moeten we niet meer gebruiken. Het zijn ontwikkelingen die zich tegelijkertijd aandienen, die grote uitdagingen met zich meebrengen. En waarvan de burger meent dat de overheid die allemaal moet oplossen en wel snel.

Het is mijns inziens van belang dat we die verwachtingen temperen. Om te voorkomen dat we (nog meer) inwoners van de politiek vervreemden. Eerlijk zeggen dus wat haalbaar is, en wat niet. Ook qua uitvoering in de tijd. En dat maar blijven uitleggen en ook in dialoog gaan met groepen die zich al afgewend hebben, bijv. in de coronatijd.

Bestuurlijke stuurmanskunst dus, door wethouders, raadsleden, secretarissen, griffiers en burgemeesters.

Ook moeten wij in de richting van het Rijk duidelijker (bijv. via de VNG) aangeven wat in redelijkheid van gemeenten gevraagd kan worden, en met welke ondersteunende middelen van de Rijksoverheid. Ook daar moeten we ‘nee’ zeggen als we taakstellingen niet kunnen realiseren. Want anders zitten wij als gemeenten bij niet leveren in de beklaagdenbank, en niet het Rijk.

Voor nu: eerst even bijtanken tijdens het reces, en daarna full speed aan de bak.