Nieuw bestuursjaar 2020-2021

Nieuw bestuursjaar 2020-2021

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Als je net als ik het gevoel had dat na het reces alles wel weer normaal zou zijn, dan kom je ongetwijfeld, net als ik, van een koude kermis thuis. Nog steeds is de regel: zoveel mogelijk thuis werken. Heel lastig voor onze communicatieve functies in het Openbaar Bestuur. Maar we zijn er ook handig in geworden: zowel digitaal als aangepast fysiek. Met altijd in het achterhoofd,  dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Dat blijft dus vooralsnog tot veel beperkingen in het fysieke contact. Het is niet anders, hopelijk is het over een jaar weer normaal, als er vaccins zijn ontwikkeld en uitgerold.

Hopelijk komt de Corona-wet nu ook spoedig door het Parlement. Een belangrijk punt daarvan is dat de gemeenteraden veel directer bij (de besluitvorming inzake) de crisis betrokken worden, dan nu indirect via de Veiligheidsregio’s (in het kader van GRIP4). Het voorliggende wetsontwerp kan wat dat betreft in onze VN(H)G-ogen nog scherper. De effecten en nasleep van deze crisis gaan immers nog lang duren; de te nemen maatregelen en hun financiële gevolgen zijn imposant. Dan is het primaat van de Raad op zijn plaats! Dit advies is vanuit de VNG naar de fracties in de Tweede en Eerste Kamer gegaan.

Daarnaast bepleiten we als VNG meer soepelheid van de Provincie en BiZa bij het financiële toezicht op onze gemeenten. Het zijn bijzondere tijden, en die verdienen ongebruikelijke (anticyclische) maatregelen. Aangepast toezicht is daar voor nodig. Wij zullen de druk hiertoe op onze toezichthouders vergroten.

En dan moeten wij als colleges en daarna de raden de begroting 2021 voor elkaar krijgen: alsof er niets aan de hand is. Dat kan onder deze omstandigheden alleen met soepelheid, eensgezindheid en doortastendheid. We moeten allemaal zoeken naar adequate maatregelen: niets doen is immers geen optie! Dat zal onvermijdelijk een proces worden van trial-and-error. Zo zullen we elkaar ook in de politieke arena  tegemoet moeten treden En: soms over je eigen gelijk heen stappen, om er samen uit te komen. Een crisis eist nu eenmaal dat bestuurders eendracht en optimisme uitstralen. Ik wens jullie bij dit alles een mooi bestuurlijk en politiek jaar.