Venijn in de staart

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Ook bij de pandemie lijkt het venijn behoorlijk in de staart te zitten. Juist bij het afschalen van de maatregelen ontstaat ongeduld, gevoel van ongelijke berechtiging, clash tussen medische en maatschappelijke behoeften, en loopt de irritatie op. En wij als bestuurders zitten daar tussen. Meer dan ooit vergt dat van ons stuurmanskunst. En trial and error.

Dat laatste is iets dat we mijns inziens keer op keer moeten beklemtonen: niemand heeft in deze kwestie de absolute wijsheid in pacht. Maar dat is een lastige boodschap in een tijd waarin iedereen meteen zijn of haar mening gereed heeft. Blijven benadrukken dus!

En dan het breder wordende protest tegen de inhoud van maatregelen. Beperkingen van vrijheden, die duren en duren!  Dat is geen lekkere boodschap!  Mijn ervaring is dat alleen al het gesprek aangaan met opposanten de lucht kan klaren. Zodat ook zij zich gehoord voelen.

En dan komt nog eens het mooie weer eraan: iedereen, zeker de jongeren,  sprinten naar buiten,  met groepsvorming, drankgebruik en vervuiling tot gevolg. Zeker zolang er nog beperkt sport mogelijk is, en er geen evenementen of horeca open zijn.

Voor burgemeesters en wethouders dus geen makkelijke tijd, maar ook zeker niet voor Raadsleden. Want die vragen zich terecht af: wat is onze positie in dit geheel? Hoe dicht moeten wij op de uitvoering/het college gaan zitten? Wil je van raadsleden verwachten dat zij, dat zij geen politiek bedrijven op het onderwerp “corona”,  terwijl zij hier ondertussen hier wel op worden aangesproken.

Vooreerst lijkt mij dat wij als bestuurders rust en kalmte en perspectief moeten uitstralen. Moeten accepteren dat er zich van tijd tot tijd incidenten voordoen. Het is immers een heel bijzondere situatie.  En het perspectief is reëel, nu het nog een kwestie van een paar maanden is. Waarbij het ook goed is om te beseffen, dat de maatregelen, ondanks alle ellende,  naar omstandigheden best goed hebben gewerkt en zijn opgevolgd. Hulde aan alle burgers! En heel veel sterkte voor alle mensen die het moeilijk en zwaar hebben: ondernemers, jongeren, zorgmedewerkers, etc.

Maar samen komen we binnenkort uit de crisis en kunnen we hard aan het herstel voor allen gaan werken.

Participatie

Tjeu Berlijn is raadslid in Medemblik

Een windmolen vlakbij je woonwijk, zonneweide in de buurt of een aanpassing van de verkeerssituatie bij je om de hoek.

Er zijn genoeg momenten dat inwoners de gevolgen van aanpassingen in hun leefomgeving merken. Vaak is dat moment tijdens of na de uitvoering en is meedenken of meepraten, helaas, niet meer mogelijk. Hierdoor kan de inwoner het gevoel krijgen dat hij niet ‘meetelt’.

Gelukkig zien we een positieve ontwikkeling. Inwoners worden meer betrokken voor en tijdens het proces, participatie is helemaal hot. Er worden speciale participatie bijeenkomsten georganiseerd om bewoners te betrekken bij het proces en de pijnpunten weg te nemen. Maar vooraf is het niet voor iedereen even duidelijk wat er met de meningen van de inwoners gebeurd.

De overheid moet naar mijn mening niet zoveel van bovenaf opleggen, maar zoveel mogelijk aansluiting vinden bij wat er in de maatschappij leeft. Het is belangrijk dat de samenleving meedenkt over problemen en oplossingen waar zij direct mee te maken hebben. Ik hoop dat inwoners zich vaker gaan aanmelden en gebruik maken van het recht om hun mening te geven. Dit verkleint de kloof tussen politiek en de samenleving, maar kan ook leidt tot meer begrip en minder verzet.