Bericht van de voorzitter

 

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

Van veel leden en ook van collega’s uit andere provincies verneem ik dat de lange duur van de crisis steeds meer spanning geeft. Tussen Raad en College, tussen bestuurders en inwoners in participatietrajecten, tussen bestuurders en ambtenaren. Immers, de digitale vergaderingen zijn kil en afstandelijk, onderhandelingen zijn veel moeilijker op afstand, door minder contact ontstaat verkeerde beeldvorming, en een keer zaken goed uitpraten, zoals dat kan bij fysieke ontmoeting, is er niet meer bij. Het is allemaal niet dramatisch, maar er zit wel een trend in. Ik herken dat in mijn eigen omgeving en hoor het ook uit andere gemeenten. zeker.

In dat kader is het belangrijk om vast te stellen, dat, ondanks de crisis, onze verkoop gewoon door gaat, zij het vaak met andere (communicatie-)middelen. En dat het vaak om trial and error gaat, wat betreft het omgaan met nieuwe digitale technieken, maar ook wat betreft het nemen van crisismaatregelen en de handhaving daarvan. Daar moeten we begrip voor vragen, en steeds het gesprek over aan gaan. Dat is belangrijk om de crisis,  die nog wel enkele maanden gaat duren,  goed door te komen. En om langzaam weer naar normale situaties toe te groeien, waarbij het oude ook nooit helemaal weer terug komt. Ik wens iedereen daarbij sterkte en wijsheid.

In het begin november gehouden overleg van de VNG met voorzitters van provinciale afdelingen werd door de VNG-top aangekondigd dat zij consultaties willen gaan houden onder de achterban over de wensen en inbreng van de VNG bij de kabinetsformatie. De VNG-commissies hebben daarin een belangrijke rol, maar ook de provinciale afdelingen. Wij zullen als netwerk-organisatie in Noord Holland die consultatie faciliteren. Wij kunnen, zo heb ik aangegeven, niet de mening van alle gemeenten in onze Provincie verwoorden. Dat gaat niet lukken vanwege onze diversiteit, ook past het niet bij onze keuze om een netwerkorganisatie te zijn.

hebben gekozen. Maar de Noord-Hollandse onze leden in de VNG-commissies en de deelnemers aan onze VNHG kunnen de VNG-top wel een goed beeld geven wat er leeft op diverse terreinen en in  verschillende regio’s.

Ook kwam in het VNG-overleg aan de orde de komende herverdeling van het Gemeentefonds. De verwachting is dat het ministerie van BZK rond de kerst met een inhoudelijke notitie komt die voor consultatie ook aan de VNG zal worden voorgelegd. In dat kader heb ik gevraagd om roadshows in het land te houden, zodat op dit punt ook breed de (diverse) meningen worden opgesnoven, die wellicht tot een gesprek, begrip en misschien wel tot een dialoog zullen leiden. Zeker in het licht van wat langere adaptatie termijnen en feitelijke, cijfermatige onderbouwingen moeten we een eind in elkaars richting kunnen komen, verwacht ik met zeker optimisme. De verwachting is dat deze consultaties, ook in VNHG-verband, dit voorjaar zullen gaan lopen.

Graag wens ik u allen veel wijsheid in de moeilijke maand december. Een maand met veel uitdagingen. Maar als bestuurders optimisme en doorzetting tonen, dan is de grondhouding al positief en zullen onze inwoners, in moeilijke tijden, daar ook steun aan ontlenen.

Digitaal vergaderen tast de lokale democratie aan

Daan Pruimboom is raadslid in Hollands Kroon

Om maar direct met het cliché dat politici en andere beleidsmakers tegenwoordig hanteren in huis te vallen: het is een bijzondere tijd waarin we leven. We worden in onze dagelijkse bezigheden bijna allemaal  gehinderd door het coronavirus. Dat is voor lokale politici niet anders. Een bijkomend nadeel aan zoveel mogelijk thuisblijven voor mij als raadslid, is dat ik niet meer op pad kan in de gemeente om met mensen te praten. Dit is toch een essentieel onderdeel van het raadswerk. Ook het praatje in de supermarkt is wat van zijn ongedwongen sfeer kwijt geraakt, nu we geacht worden zo snel mogelijk de supermarkt weer te verlaten. Daarnaast is het online vergaderen in veler ogen een behoorlijke aantasting van de lokale democratie.

Waar ik zelf in mijn raad enorm tegenaan loop, is het gebrek aan debat in online vergaderingen. Kort geleden kwam de commissaris van de koning in Noord-Holland bij ons op bezoek, en kwam naar voren dat dit een veelgehoorde zorg is.  Waar we er in onze gemeenteraad sowieso al voor moeten waken om het geen platform te laten zijn puur voor de ventilatie van onze eigen standpunten, krijg ik de indruk dat men door het digitale format nog minder motivatie heeft om een discussie aan te gaan. Interruptie, om een voorbeeld te noemen, is eigenlijk niet meer mogelijk aangezien we eerst in de chat aan moeten geven dat we willen interrumperen. Tegen de tijd dat de voorzitter dit heeft gelezen, is het vaak al te laat. Uiteraard ligt hier voor voorzitters ook een belangrijke taak, namelijk het goed in de gaten houden van de chat. De voorzitter moet ook durven te onderbreken. Dit hoeft een ordentelijk verloop van de vergadering niet te hinderen.

Naast het gebrek aan debat zijn er natuurlijk ook nog de standaard ergernissen, zoals microfoons die aan blijven staan of een haperende internetverbinding. Des te jammer vind ik het dan ook dat mijn gemeente niet veel moeite heeft gedaan om fysiek vergaderen weer mogelijk te maken. Verder dan offertes aanvragen voor de huur van een tribune en wat onderzoek naar de bedrading is het helaas niet gekomen. Dit terwijl in andere gemeentes om ons heen maanden geleden al succesvol en coronaproof vergaderd werd.

Als raadslid wil ik een zo optimaal mogelijk werkende democratie, waarin wij als raad effectief en zichtbaar zijn. Ik hoop daarom dat we binnenkort weer fysiek kunnen vergaderen.