Hoop, perspectief en samenwerking

Han ter Heegde is burgemeester van Gooise Meren en voorzitter VNHG

———

In landelijke VNG-verbanden wordt moedeloosheid onder de bevolking geconstateerd. En ook veel verborgen leed bijv. bij verenigingen en bedrijven, waarvan een aantal grote schulden heeft, waaronder belastingschulden. En daar liggen faillissementen op de loer. Dus niet overal gaat het economisch goed,  zeker niet in de horeca-, evenementen- en sportsector. Ik denk dat velen van ons zich in deze analyse herkennen. Daarnaast gaat de idee post vatten dat het coronavirus nog lange tijd onder ons zal verblijven, en dat er golven in besmettingen zullen blijven komen.

Vanuit die analyse moeten wij als bestuurders met een aanpak komen. Allereerst is dat niet zelf mee gaan doen met de moedeloosheid, maar hoop blijven uitstralen: er is nog zoveel moois. De scholen zijn niet gesloten. Tot 5 uur kunnen we sporten. De natuur dicht bij huis is prachtig, enz.

Daarnaast extra oog en oor hebben voor ondernemers in de knel, en hen bemoedigen. Het is soms wel zoeken, omdat stoere ondernemers hun ellende niet graag prijs geven, maar ze hebben wel heel veel behoefte aan oprechte aandacht en meedenken, zo weet ik uit ervaring. Dat geldt zeker ook voor verenigingen, waar leden zijn weggelopen, en/of wedstrijden en concerten niet doorgaan.

Verder wordt landelijk gezocht naar mogelijkheden om jaarritmes aan te passen, bijv vakanties en evenementen aan de hoogtijperioden van het virus, zoals de winter. Bij onorthodoxe situaties horen onorthodoxe oplossingen.

Het is allemaal trial and error, maar er een structureel probleem vraagt een structurele aanpak. Dat doet de VNG tijdig, gedegen en in goede samenspraak met regering en departementen. Dat verdient een compliment, zeker nu het allemaal veel langer gaat duren.  Ik zie ook overal in Noord-Holland dat gemeenten en hun bestuurders volhouden, ook in de periode van toenemende polarisatie: we blijven met alle groepen in gesprek en bieden een luisterend oor, maar pakken door daar waar dat nodig is dan wel ons opgedragen wordt. Heel knap werk. Houd dat vol!

En tegelijk bereiden we ons voor op een nieuwe bestuursperiode, waarin effectieve samenwerking meer dan ooit nodig is. In dat perspectief namen veel Noord-Hollandse bestuurders op 1 december jl. deel aan ons VNHG-webinar over coalitievorming en samenwerking. Hoe je die samenwerking vorm geeft blijkt in iedere gemeente te leven. De gezamenlijke conclusie was dat je het gesprek daarover nú begint!

 

 

Ik ben jong, dus ik stem wel/niet

Niko de Groot is fractievoorzitter PvdA Opmeer

———

 

Het is een vaak gehoorde klacht: jongeren interesseren zich niet in de politiek en stemmen te weinig.  Misschien moeten we ook een andere vraag stellen: voelen jongeren zich nog  wel vertegenwoordigd door de huidige (lokale) politiek? Volgens de meeste jongeren is politiek abstract, ingewikkeld en ‘een ver van mijn bed show’. Behalve dat ze het niet begrijpen, wantrouwen ze (landelijke) politici. Hoe zit met de komende gemeenteraadsverkiezingen.

We maken ons op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2022. En om meteen met de deur in huis te vallen: Hoeveel jongeren staan er bij jullie op de kandidatenlijst? En welke onderwerpen in  jullie  verkiezingsprogramma is specifiek gericht  op  jongeren?  Mag ik raden?  De bouw van jongerenwoningen. En waarschijnlijk ook de (te) hoge kosten van de jeugdzorg. En hoeveel kandidaten op de lijst zijn jonger dan 30 jaar? Laat me weer raden. Ik denk één of misschien twee.  En ik wil eerlijk zijn  als  fractievoorzitter van PvdA Opmeer: wij komen ook tot deze score. Dat brengt me bij de vraag: hoe brengen we de politiek nu echt dichter bij de jongeren?

Naast raadslid ben ik ook landelijk coördinator BVjong, de beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers.  Vanuit die functie krijg ik vanuit heel Nederland – zowel grote als kleine gemeenten-  veel verontrustende signalen van jongeren: Kansloos op de woningmarkt, studeren via Zoom, torenhoge studieschuld, veel eenzaamheid en mentale gezondheid en vooral veel frustratie.  Zeker nu met corona. Over het vuurwerkverbod, 2G/3G en dat horeca en evenementen zijn gesloten.  Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er het hele weekend rellen in diverse steden zoals Rotterdam en Roermond.

Voor veel jongeren is de coronacrisis een moeilijke periode . Ze voelen zich slachtoffer van het coronabeleid. In de politiek en media worden jongeren vaak aangewezen als dé verspreiders van het virus maar over hun benarde situatie horen we veel te  weinig. Medisch gezien worden jongeren door de coronacrisis het minst hard geraakt, maar op andere gebieden misschien wel het hardst van iedereen’

Het coronavirus is niet alleen een gezondheidsprobleem. Het virus wakkert ook bestaande tegenstellingen in de samenleving aan.  Juist nu er corona beleid is dat een grote impact heeft op het leven van jongeren, is het belangrijk dat ook hun stem gehoord wordt. Dat jongeren meepraten.

 

Dat brengt me weer bij de komende verkiezingen en de lokale politiek. En de vraag hoe je de politiek dichter bij de jongeren kunt brengen. Vaak komen we niet verder dan een (poging tot) een jongerenraad of kinderburgermeester. Maar er is meer mogelijk. En daarvoor is de creativiteit van bijvoorbeeld een jongerenwerker goed in te zetten.  Die kent ook de minder verbale jongeren en hun (online) interesses.

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft me gevraagd om samen met  jongerenwerkers uit heel Nederland een toolkit hiervoor te ontwikkelen. Om jongeren en de politiek dichter bij elkaar te brengen. Met interessante en (semi-)hapklare werkvormen, waarmee jongerenwerkers samen met de jongeren lokaal over politiek aan de slag kunnen.  Denk aan een (video-)interview  met het jongste kandidaat per partij; straatinterviews van jongeren over thema’s als jongerenhuisvesting, milieu en duurzaamheid; vrije tijd, corona en mentale gezondheid. Een gesprek  met lijsttrekkers over hun muziekkeuze en andere jongere items, of de organisatie van een jongeren-verkiezingsdebat of een pub-verkiezingskwis. En nog veel andere suggesties. De toolkit “ik ben,  dus ik stem” voor jongerenwerkers is vanaf half januari te verkrijgen op www.bvjong.nl

Ik wens iedereen een goede verkiezingscampagne toe. Vergeet de jongeren daarbij niet . En blijf ik ook na de verkiezingen in contact met de jongeren en de jongerenwerk(s). En praat in de politiek niet alleen OVER de problemen van de jeugd(zorg). Maar werk vooral met de jongeren aan een gezonde, veilige woonomgeving en toekomst van de jeugd.